Hoe we werken

KidsTennis is het Tennis Vlaanderen-opleidingsconcept voor kinderen van 3 tot 11 jaar. De opleiding bestaat uit 5 kleuren waarbij elke kleur voor een bepaald vaardigheidsniveau staat. Per kleur stijgt de moeilijkheidsgraad, worden de terreinen groter en de tennisballen zwaarder. Vanaf 11 jaar vorderen de spelers naar een volledig terrein met normale tennisballen (zie pagina volwassenen). Zie hieronder voor verdere info voor Kidstennis tot en met groen.

De winterlessenreeks van 20 weken start begin oktober en eindigt voor de Paasvakantie, de 2e week na de Paasvakantie starten de 9 weken lentelessen tot in september (met de zomervakantie als onderbreking).

Inschrijven voor de nieuwe lente-en zomerlessenreeks kan enkel online via Tennis Vlaanderen en dit tot 20/09/23 op deze link: https://www.tennisenpadelvlaanderen.be/clubdashboard/lessen-en-stages?clubId=2152

OPGELET! Schrijf je in voor 29 februari 2024 en ontvang €10 extra korting!

De planning en betalingsuitnodiging komt via mail in de 2de week van Paasvakantie.

OPGELET: Lesvolgers dienen ook lidgeld te betalen ( zie Lid worden zomer – TC Players Ninove). Hiermee ben je verzekerd bij Tennis Vlaanderen en kan je onbeperkt terreinen reserveren op de club!

Graag meer info ? Mail naar playersacademyninove@gmail.com

Hieronder alle info voor de lente -en zomerlessen!

WIT: < vanaf 3 tot 5 jaar

In deze kleur gaan kinderen op een plezierige manier bewegen en spelen in een tenniswereld. Ze beleven plezier en maken vriendjes. De algemene motorische vorming wordt gestimuleerd met coördinatie-oefeningen en algemene bewegingservaring met een eerste aanzet voor de verschillende technieken.

MULTIMOVE: < 6 Jaar

Multimove voor kinderen biedt een gevarieerd bewegingsprogramma aan, waarin de focus op de algemene ontwikkeling van vaardigheden ligt en waarbij de sporttak niet noodzakelijk onmiddellijk herkenbaar is. De fundamentele bewegingsvaardigheden zijn van cruciaal belang en moeten al op jonge leeftijd geprikkeld worden. Dat gebeurt op een pedagogisch verantwoorde en wetenschappelijk onderbouwde manier. Tijdens Multimove in Tc Players wordt op een speelse manier de brug gemaakt met Kidstennis wat deze formule uniek maakt in de regio. Multimove legt de focus op de algemene ontwikkeling van vaardigheden ligt en een sporttak niet meteen herkenbaar is. Door kinderen in uitdagende bewegingssituaties te plaatsen waarbij ze ervaringen opdoen in de 12 bewegingsvaardigheden, wordt hun motorische ontwikkeling geprikkeld.

Blauw: vanaf 5 tot 6 jaar

Vanaf de leeftijd van 5 jaar maken de kinderen de overgang naar het Blauwe KidsTennisverhaal. Een wereld waarin ze meer gerichtje tennisspelletjes spelen die hen klaarmaken om een goede zender en ontvanger te worden. ‘Blauw’ wordt opgedeeld in Blauw 1 en Blauw 2. (eerste niveau is Blauw 1, volgende niveau is Blauw 2).

Rood: vanaf 6 tot 7 jaar

Kinderen maken de overgang naar Rood op een gemiddelde leeftijd van zeven of acht jaar. Op dat moment zijn ze klaar om wedstrijden te spelen. Ze kennen de regels van het spel en slagen erin om met een tegenstander van een gelijkaardig niveau een rally te spelen. ‘Rood’ wordt opgedeeld in Rood 1 en Rood 2. Eerste niveau is Rood 1, volgende niveau is Rood 2).

Oranje: vanaf 7 jaar tot en met 9 jaar

In het Oranje niveau wordt het tennisspel uitgebreid naar een miditerrein. Ze leren vaardigheden om het volledige terrein te benutten en hoe ze letterlijk ‘met de voeten van de tegenstander kunnen spelen’. Het tennis spelen lijkt hier al wat meer op datgene dat we op tv kunnen bewonderen. We verfijnen onze slagen en leren slim te spelen. ‘Oranje’ wordt opgedeeld in Oranje 1 en Oranje 2. (eerste niveau is Oranje 1, volgende niveau is Oranje 2).

Groen: vanaf 10 jaar tot en met 11 jaar

We evolueren tot een complete speler en leren de juiste keuzes te maken. Tennissen gebeurt dan met een overgangsbal (stage 1) op een 21 meter tennisterrein.

GEEL

We evolueren tot een volwaardige tennisspeler en leren goede keuzes te maken. Tennis wordt hier gespeeld op een volledig maxiterrein met een harde bal.

De opleiding is gericht op 3 doelgroepen:

  1. De spelers die verder doorstromen vanuit KidsTennis Groen
  2. Nieuwe spelers die willen starten met tennis op latere leeftijd
  3. Competitiespelers, die interclub en regelmatig tornooien spelen

Meerdere lesuren per week in combinatie met conditietrainingen: op aanvraag

Tarieven zie volwassenen.

Conditietraining.

We voorzien voor alle jeugdspelers de mogelijkheid om deel te nemen aan conditietraining voor alle recreatieve spelers vanaf oranje. We voorzien ook competitieve conditietraining in small group. Dit op aanvraag of op uitnodiging.

De conditietraining wordt gegeven door gediplomeerde conditietrainers.

Tarief : 90 euro!

Enkele aandachtspunten:

We maken heel wat foto’s en filmpjes tijdens onze lessenreeks en stages. Dit ter promo van onze tennissschool . Wil je niét dat jouw kind op een foto of filmpje te zien is op onze sociale media / website / diploma’s / sfeerfoto’s op de club,.. Gelieve dit dan duidelijk aan te geven bij inschrijving zodat we hiermee rekening kunnen houden. Alvast bedankt!

Grensoverschrijdend gedrag komt voor in tal van geledingen van de maatschappij. Bijgevolg kan dit zich ook in de tennis- en padelsport voordoen. Het is duidelijk: ongewenste intimiteiten, maar ook geweld, vandalisme, racisme, pesten en dergelijke meer worden niet getolereerd, zowel binnen onze federatiewerking als op clubniveau. Ook matchfixing, (party-) drugs en doping en kunnen we als niet-getolereerd gedrag aan deze lijst toevoegen.

Om de integriteit van onze sport te behartigen en te bewaken heeft Tennis en Padel Vlaanderen naast de sportieve reglementen nu ook gedragscodes.  Er is een basisgedragscode voor elk lid. Daarnaast zijn er aanvullende gedragscodes met specifieke uitbreidingen voor op en rond de court, de trainer, de official en de bestuurder en medewerker. De gedragscodes zijn enerzijds een handvat voor goed gedrag en anderzijds een basis voor disciplinaire vervolging (zie het Tuchtreglement van Tennis en Padel Vlaanderen).

Aanspreekpunt grensoverschrijdend gedrag : Laurens Vanderkimpen (hoofdtrainer).